Relats Projectes Contacte Arquitectes

Teatro nómada

maig-2016
El Poble Nou de Benitatxell

El concurs demanava realitzar un edifici multicultural a la Plaça Nova del Poble Nou de Benitatxell, un municipi de poc més de 4.000 habitants. L’edifici havia de satisfer necessitats molt diverses, com ara arts múltiples i d’altres espontànies, que nutriren cultura des de i per a un territori determinat, el seu entorn més immediat, i per a les persones que transcorregueren junta a ell de manera quotidiana.

La parcel·la en cantonada, ben assolellada i amb un desnivell no massa pronunciat, suggeria que les dues façanes foren accessibles i permeables, que les activitats pròpies d’un auditori es desenvoluparen al seu interior, però que d’altres de xicotet format pogueren dur-se fins la coberta o convertir el teatre en activitat exterior simplement obrint els telons que donen accés al carrer.

Tot allò suposava una concatenació d’espais i una suma d’activitats que ens feia pensar en aquell teatre itinerant on les companyies viatjaven de poble en poble mostrant les seues arts a tot aquell que volguera escoltar-les. Teníem la possibilitat de traslladar aquestos viatges de cultura a un sol edifici format per diferents espais on l’acció estiguera en constant moviment i la relació entre artista i públic poguera ser variable, donat que l’art que allí s’hi mostrara també ho seria.

L’essència del nostre teatre nòmada es resumeix en un artefacte mòbil a mode de carret, des d’on es venen les entrades per als actes o es transporten cadires, que deambula pels recorreguts del teatre entre l’interior i l’exterior com ho farien els artistes i el públic, convertint-se en un personatge més de l’entramat teatral. Es converteix en una icona-objecte abstracte capaç de generar vida al seu voltant.

Geomètricament partíem d’una parcel·la bastant regular a la qual els seus dos límits longitudinals eren quasi paral·lels. Per començar, en canvi, ens vam acollir a dos elements que trencaven amb aquesta regularitat: un mur de maçoneria curv, potser herència d’una construcció anterior, i les mitgeres posteriors. Amb aquests elements teníem ja les regles del joc a partir de les quals donar forma a l’edifici establint relacions geomètriques entre elles.

 

Teatro nómada

1/15