Relats Projectes Contacte Arquitectes

El octógono de Pelayo

maig-2020 - octubre-2021
València
Col·laboradors:

Paula Cerverón. Arquitecta
Milena Villalba. Fotògrafa

Ens vam trobar amb una vivienda que per ella mateixa, aparentment, no tenia excesiu interés ni en la seua distribució ni en allò material. Des de l’accés, a través d’un passadís obscur que discorria per la vivenda, apareixien habitacions a costat i costat.

En canvi, una vegada efectuades les demolicions vam veure que podia abergar moltes possibilitats: la seua ubicació en la cantonada i la seua forma gairebé quadrada junt a una mitgera en diagonal, en permetria resoldre el projecte des d’un plantejament geomètric, una ferramenta que considerem fonamental per a poder passar d’una manera natural però disciplinada d’un diagrama a la realitat. 

Els clients volien una vivenda senzilla i no tenien moltes necessitats concretes específiques, més enllà de que els fora permès treballar de vegades a casa o cuinar amb amplitud i que poguera adaptar-se fàcilment a canvis futurs. Açò ens va possibilitar canalitzar part dels nostres interessos constants al voltant de la vivienda, aquells que reflexionen sobre la flexibilitat a partir de l’ús que fem dels espais i que faciliten que siguen menys jeràrquics de manera no premeditada. 

Les traces geomètriques que marcaven l’accés van ser el punt de partida per a situar al centre de la vivenda una peça poligonal que, com una ròtula, permetera articular diferents espais al seu voltant, ajudar en els recorreguts perimetrals i enriquir la unió entre tots ells.

Aquesta peça poligonal concretada finalment en un octògon es converteix, més enllà de ser una mera peça de distribució o pas, en un lloc d’estància o de reunió on puga esdevenir allò imprevist. Junt a ell apareixen dues peces tancades, les úniques que compten amb un únic accés, que allotgen una dutxa i un lavabo, per a permetre els usos simultanis. A partir d’ací, un xicotet distribuidor allotja els armaris per alliberar les estances que recauen en ell de contindre’ls i permetre així que puguen adquirir usos diversos en funció de les necessitats de l’endemà. Apareixen altres peces d’emmagatzematge en els espais inderminats bé en forma d’armaris o en altells. 

La successió de peces en enfilade que donen sobre la façana del carrer allarga la perspectiva de les estances i dona major amplitud als espai, les finestres que obrin a l’octògon o les diverses portes que permeten l’accés a les sales generen múltiples eixos longitudinals, transversals i diagonals. La finestra passaplats entre la cuina i l’octògon fa que aquest espai ambigu puga convertir-se en una extensió de la cuina i permeta desdejunar o prendre una copa de vi a ambdós costats de la finestra. 

Totes les peces es connecten entre si i pivoten al voltant de la peça central per poder ser recorregudes en el seu perímetre, multiplicar les relacions visuals i espacials, així com afavorir les ventilacions creuades i ser una casa fresca en estiu, o permetre que tots els espais s’il·luminen de manera natural. 

Per últim, la proposta material tenia com a objectiu afavorir que la casa fora percebuda com a una unitat, així que la sobrietat i la uniformitat en l’elecció dels materials va ser el camí a seguir. Pinzellades subtils recorden la preexistència: unes portes recuperades amb vidre esmerilat o un pilar de formigó que roman a la vista. Lleus detalls en fusta en forma de poms o tapajunts i elements escollits en color verde trenquen conscientment la homogeneïtat per a redirigir la mirada sense estridències. 

 

El octógono de Pelayo

1/17