Relats Projectes Contacte Arquitectes

Centre de dia a Castelló

març-2023 - juliol-2023
Castelló, La Ribera
Client: Ajuntament de Castelló
Col·laboradors:

Junt a Carpe
Adrián Ripoll. Estudiant d'arquitectura
Drawfield. Visualització

El CEIP Severí Torres va ser construït en 1955 i va funcionar com a col·legi fins l’any 2020. En l’any 2021 es va iniciar el procés per tal d’acollir un nou ús com a Centre de dia per a persones majors, un equipament diürn d’atenció sociosanitària on puguen rebre una atenció especialitzada i desenvolupar amb major autonomia les activitats de la vida quotidiana. A nosaltres ens va correspondre realitzar un avantprojecte que assentara les bases del futur projecte. 

Es tracta d’un volum longitudinal en direcció nord-sud format per dues plantes d’una marcada composició racionalista, fruit de l’arquitectura del moment. Entre la seua construcció i l’actualitat ha patit diverses reformes de manteniment, però va ser als anys 80 quan una intervenció de major abast va modificar la seua volumetria eliminant part de la segona planta i  va substituir la coberta de teula ceràmica per una xapa metàl·lica lacada.   

Les solucions constructives que es persegueixen amb la proposta tenen com a objectiu i discurs ser senzilles, econòmiques i respectuoses amb la preexistència. El projecte és conscient que l’edifici, al llarg del temps, ha tingut algunes deficiències lleus. Malgrat tot això, es planteja la rehabilitació com a mecanisme per arrelar i inserir una proposta arquitectònica en un entorn construït. 

La intervenció en l’envoltant s’executa de manera conjunta en la totalitat de l’edifici: coberta, façanes i sòl tant per a respondre a l’entorn en el qual se situa com per a adequar-se al nou programa i als requeriments tècnics i normatius que aquest nou ús reclama.

L’estructura arquitectònica de l’edifici original, clara i ordenada, amb la disposició dels accessos principals en el centre i la distribució de les estades en “pinta” mitjançant un corredor que permet accedir a tots els espais, ha permés d’una manera molt clara adaptar l’edifici i disposar en ell el programa requerit en la planta baixa, diferenciat en les tres àrees molt concretes que venen definides per la normativa vigent: àrea d’accés, àrea de serveis generals i àrea d’atenció especialitzada.

A nivell programàtic la intervenció és diferent en planta baixa que en planta primera. Si bé en la primera planta es realitzen les demolicions de tots els elements existents en el seu interior per a deixar una planta diàfana en la qual únicament es deixen previstes les instal·lacions a l’espera de ser-li assignat un ús a futur, és en la planta baixa on es realitza la major intervenció. Es remodela íntegrament per tal de millorar l’accessibilitat i tindre una relació d’ús i de vistes més directa i pròxima entre l’interior i l’exterior.

Per aconseguir-ho es construeix una passarel·la adossada a la façana principal que permet convertir-se en un espai de relació on poder estendre els usos que esdevenen a l’interior cap a l’exterior. Es tracta d’un espai protegit que permet fer activitats a l’exterior per recórrer i passejar sense eixir de l’edifici en un entorn de confiança i tranquil·litat envoltat de vegetació. 

Alhora, a l’antic pati del col·legi es preveuen zones d’estada, de jocs per a totes les edats i de zones verdes amb la finalitat de guanyar espais de confort i de qualitat per a les usuàries i usuaris del centre i els seus familiars.

Centre de dia a Castelló

1/8