Relats Projectes Contacte Arquitectes
Arxiu

01-08-2018
Els nostres espais amb nom i cognoms

Fem un exercici de memòria: pensem en places, carrers o parcs on ens hem sentit a gust i en els quals, sense saber molt bé per què, ha sigut atractiu estar en diferents etapes de la nostra vida. I fem-ho amb els ulls dels profans, dels qui no són conscients de les seues inquitetus relacionades amb la ciutat. Pensem en aquells llocs on les experiències viscudes ens fan esbossar un xicotet somriure, espais urbans on es van formar els nostres records …